Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії (пакет 22).

 Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Організація лікування осіб з наркотичною залежністю препаратами замісної підтримувальної терапії.

2. Складання плану лікування:

- оцінка стану та потреб пацієнта/пацієнтки;

- розробка плану спостереження та лікування;

- оцінка прихильності до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та проведення відповідного коригування плану лікування.

3. Видача препаратів для їх прийому під безпосереднім контролем надавача послуг за місцем надання медичних послуг, для самостійного прийому або для прийому під час госпіталізації пацієнта/пацієнтки.

4. Моніторинг лікування:

- контроль своєчасності та регулярності відвідувань надавача послуг відповідно до плану лікування;

- контроль виконання направлень для отримання інших послуг та врахування їх результатів;

- відслідковування побічних реакцій та ефективності препаратів ЗПТ, включаючи перегляд індивідуальних доз;

- врахування особливостей взаємодії препаратів ЗПТ з іншими лікарськими засобами, у тому числі антиретровірусними, протитуберкульозними, знеболювальними препаратами, антидепресантами тощо;

- проведення тесту сечі на наявність в організмі хворого інших наркотичних засобів ніж ті, що призначені лікарем.

5. Скринінг психічних розладів, в тому числі:

- скринінг на наявність депресії, посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів, інших розладів;

- направлення пацієнтів для подальшої діагностики та встановлення діагнозу у випадку позитивних результатів скринінгу.

6. Скринінг на ТБ, ВІЛ і вірусні гепатити та направлення для діагностики та лікування.

7. Консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами, інфекціями, що передаються статевим шляхом, передозувань та ризиків, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин.

8. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.