Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (пакет 41).

 Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з діагнозом туберкульоз (ТБ) на амбулаторному етапі.

2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

- розгорнутий клінічний аналіз крові;

- біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);

- загальний аналіз сечі;

- глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

- швидкі тести на вірусні гепатити В та С;

- швидкі тести на ВІЛ;

- швидкі тести на вагітність.

3. Проведення інструментальних обстежень, зокрема:

- вимірювання зросту та маси тіла;

- електрокардіографія (ЕКГ).

4. Забір та транспортування біоматеріалу для виконання бактеріологічних досліджень.

5. Визначення спільно з пацієнтом/пацієнткою амбулаторної моделі лікування під безпосереднім наглядом за прийомом протитуберкульозних препаратів (відео-DOT, DOT по місцю надання послуг, DOT вдома тощо) лікування ТБ враховуючи рекомендації лікаря-фтизіатра та інших лікарів.

6. Контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених лікарем-фтизіатром (під безпосереднім наглядом та/або з використанням інших сучасних засобів контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів).

7. Формування прихильності до лікування у пацієнта/пацієнтки.

8. Дотримання тактики дій при виявленні побічної реакції лікарського засобу, з повідомленням про кожний такий випадок лікаря-фтизіатра, яким призначено відповідне лікування.

9. Первинна оцінка слуху, гостроти зору та симптомів полінейропатії.

10. Оцінка та корекція нутриційного статусу.

11. Направлення пацієнтів з ТБ для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для діагностики, лікування супутніх захворювань, що загострилися на фоні ТБ, або отримання інших медичних послуг, в тому числі медичної реабілітації.

12. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з хворими на ТБ, спрямованої на навчання санітарно-гігієнічним навичкам та зниження ймовірності передачі мікобактерій туберкульозу іншим особам.