Програми БПР

Навчальна програма:

Тема заходу «Відповідність Стандартам надання послуг з тестування на ВІЛ (ПТВ)»

Вид заходу:  тренінг з оволодіння практичними навичками

Цільова аудиторія: відповідно до Номенклатури спеціальностей, затвердженої МОЗ

Мета заходу:

- удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

- ознайомлення учасників з принципами та етапами послуг з тестування на ВІЛ (ПТВ) ВООЗ, Міжнародними підходами до ПТВ та РІСТ

– тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника

- ознайомлення учасників щодо важливості дотримання етапності проведення ПТВ та Національного затвердженого алгоритму тестування на ВІЛ

- навчання учасників навикам тестування на ВІЛ у практиці (практична вправа)

- обмін досвідом учасників щодо особливостей надання послуг тестування на ВІЛ в умовах війни (індексного тестування, ДКТ, ПКТ

Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються (результати навчання): 

- принципи та етапами послуг з тестування на ВІЛ (ПТВ) ВООЗ, знання Міжнародних підходів до ПТВ та РІСТ

– тестування на ВІЛ за ініціативою медичного працівника

- ознайомлення учасників щодо важливості дотримання етапності проведення ПТВ та Національного затвердженого алгоритму тестування на ВІЛ

- навички тестування на ВІЛ

- досвідом учасників щодо особливостей надання послуг тестування на ВІЛ в умовах війни (індексного тестування, ДКТ, ПКТ)

Опис структури заходу:

4 год лекції

2 год практична робота

2 год оцінювання знань

Загальний обсяг навчального навантаження 8 год

Форми організації та проведення заходу: Лекція, практичне заняття, дискусія, пояснення

Методи організації та проведення заходу : Спостереження, ситуаційний аналіз, лабораторний, аналітичний, тренувальний

Матеріально-технічне забезпечення освітнього заходу:

інтерактивна панель; професійний інструментарій та матеріали

Форми підсумкового контролю: Тестування (не менше 10 тестових завдань), вирішення ситуаційних задач