Інформація про заклад

None

СЛАВА УРАЇНІ!

Підприємство утворено з метою реалізації державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації, впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров'я.

Завдання:

- дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форм власності;

- централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров'я незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, обробка та аналіз показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та діяльності медичних закладів;

- формування єдиного медичного інформаційного простору на адміністративних територіях;

- інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності управління охороною здоров`я області;

- проведення інформаційного супроводу реалізації державних та місцевих програм в охороні здоров'я;

- сприяння діяльності закладів охорони здоров'я на ринку медичних послуг на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень ресурсного забезпечення галузі.